Sốc rating 5 phim truyền hình đỉnh nhất xứ Hàn

Sốc rating 5 phim truyền hình đỉnh nhất xứ Hàn: Hơn nửa quốc gia cùng xem 1 bộ phim, có khủng quá không vậy? Không bắt buộc mấy bộ phim hot của vài năm gần đây, phim Hàn còn với thời khắc rating lên đến bên cạnh 60%. Mấy năm sắp đây, phim Hàn liên […]